De gemeente Elburg heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers in haar gemeente. Het risico voor de vrijwilliger wordt hiermee zo goed mogelijk afgedekt. Alle vrijwilligers die woonachtig zijn binnen de gemeente of die vrijwilligerswerk doen voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente zijn verzekerd tijdens de uitvoering van de vrijwilligerswerkzaamheden.

Voor wie?
De vrijwilligersverzekering geldt voor iedere vrijwilliger (verenigingslid of niet) die bij S.V. ‘t Harde onbetaalde werkzaamheden verricht. Dat kunnen zowel geregeld terugkerende activiteiten zijn als eenmalige werkzaamheden.

Wanneer is iemand vrijwilliger?
Een vrijwilliger is iemand die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald (of vrijwilligersvergoeding) werkzaamheden verricht ten behoeve van S.V. ‘t Harde. Een vrijwilliger is bijvoorbeeld een leider van een elftal, iemand die helpt bij een activiteit van de vereniging, een barvrijwilliger, maar ook een ouder die zijn kind en andere spelers vervoert naar een uitwedstrijd.
Iemand die een wedstrijd voetbalt doet dit als lid van de vereniging en is op dat moment geen vrijwilliger. Als hij voor en na de wedstrijd medespelers vervoert van/naar de wedstrijd is hij tijdens het vervoer wel weer vrijwilliger.
Woon-werkverkeer (rechtstreeks en via de kortste weg) ten behoeve van het vrijwilligerswerk hoort ook bij het vrijwilligerswerk. Op die momenten is de vrijwilliger dus ook verzekerd.

Hoe wordt gecontroleerd of de vrijwilliger tijdens het ontstaan van de schade als vrijwilliger actief was?
De vereniging waarvoor de persoon vrijwilligerswerk verricht, moet verklaren dat de schade is ontstaan tijdens het doen van vrijwilligerswerk.

Voorwaarden
Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering hoeft de vrijwilliger of S.V. ‘t Harde zich niet aan te melden, omdat S.V. ‘t Harde een officiele vereniging is met een vestigingsadres in de gemeente Elburg.

Secundaire dekking
De vrijwilligersverzekering is een secundaire verzekering. Dat houdt in dat u een schade kunt melden als deze niet gedekt is op een andere schadeverzekering. Voor eigen bijdragen, eigen risico en terugval in no-claim korting kunt u een aanvraag voor vergoeding indienen.

Wat is er verzekerd?

  1. aansprakelijkheid van de vrijwilliger
  2. aansprakelijkheid van de vereniging
  3. bestuurders aansprakelijkheid
  4. ongevallen
  5. persoonlijke eigendommen
  6. rechtsbijstand

Schade… en dan?
Allereerst moet je controleren of de schade gemeld kan worden bij je eigen verzekering of de verzekering van S.V. ‘t Harde. Als dit kan dan moet je de schade daar melden. Als er geen verzekering is die de schade dekt, dan meldt de vrijwilliger of de secretaris van S.V. ‘t Harde bij de gemeente door het digitale schadeformulier op de website van de gemeente Elburg in te vullen. Het schadeformulier wordt door de gemeente doorgestuurd naar de verzekeraar. De schade en het eventuele eigen risico worden rechtstreeks door de verzekeraar met vereniging of de vrijwilliger afgewikkeld.

Kosten

  1. De gemeente betaalt de premie.
  2. De verzekering heeft maximaal verzekerde bedragen en andere beperkingen, zoek naar ‘Vrijwilligersverzekering’ op de website van de gemeente Elburg.