Vertrouwens commissie

De vertrouwenscommissie behandelt zaken m.b.t. seksuele intimidatie, bedreiging, sociaal isolement, bespotten/pesten, geweld, racisme of discriminatie. Alles wat je te vertellen hebt blijft binnenskamers en zal serieus behandeld worden. De vertrouwens commissie opereert volledig onafhankelijk en zal normaliter het hoofdbestuur niet inschakelen bij een case indien dit niet benodigd is. Mocht dit wel nodig zijn, dan wordt alleen de voorzitter ingelicht. De voorzitter bekijkt of case inderdaad binnen het dagelijks bestuur cq. hoofdbestuur behandeld moet worden.
Er is een protocol vertrouwens commissie opgesteld. Hierbij wordt uitgebreider op de materie ingegaan. We willen duidelijk maken dat de vertrouwens commissie geen rechtbank is. De commissie probeert de onderwerpen die behandeld worden zo geruisloos mogelijk af te handelen.
De vertrouwenscommissie draagt ook zorg voor het proces rondom Verklaringen Ontrent Gedrag (VOG), zie ook document invullen VOG.
FunctieNaamE-mail
Lid[vacant]
LidAlie van 't Hul
LidAlbert van Os

Hiërarchie

Nieuws

Meer nieuws ...