Algemene Privacy-verklaring en Cookie-verklaring van S.V. ‘t Harde

Deze website wordt beheerd door de sportvereniging S.V. ‘t Harde te ‘t Harde:

Officiële naamSportvereniging 't Harde
afgekort als S.V. 't Harde
opgericht op 15 mei 1937
BezoekadresSportvereniging S.V. 't Harde
Sportpark Schenk
Bovenweg 8
8084 PB  't Harde
☎ +31 (525) 65 1860
Correspondentie- / PostadresSportvereniging S.V. 't Harde
Bovenweg 8
8084 PB 't Harde
KvKSportvereniging 't Harde
KvK 40094348
BTW nummerSportvereniging 't Harde
NL002715235B01
RekeningnummerRabobank Noord Veluwe
NL66 RABO 0387 655 972
t.n.v. S.V. 't Harde
Emailinfo@svtharde.nl

Bovenstaande vereniging wordt hierna ‘de vereniging’ genoemd.

De officiële door de vereniging beheerde websites zijn:

 • www.svtharde.nl
 • www.svtharde.com

Bovengenoemde websites worden hierna ‘de website’ genoemd.

Als je gebruik maakt van de website en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je mogelijk gegevens bij de website achter. Bovendien kan de website een aantal soorten cookies op je computer achterlaten. De cookies worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens de vereniging kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over de gehele website: de verklaring geldt dus zowel voor bezoekers die artikelen lezen, bezoekers die bestellingen plaatsen in de FanShop en bezoekers die mutaties op lidmaatschap van de vereniging melden.

Cookies
Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over jouw gebruik van deze website verzameld. Dit doet de vereniging door middel van het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan de website naar je computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de website of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de website.

Op de website worden cookies gebruikt om:

 1. functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

De website maakt geen gebruik van:

 1. Cookies om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 2. Cookies die de website plaatst om het surfgedrag te monitoren over verschillende websites heen (eigen tracking cookies)
 3. Cookies die adverteerders plaatsen om het surfgedrag te monitoren over verschillende websites heen (third-party tracking cookies)
 4. Cookies van Google die gebruikt worden bij de Google Analytics dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om je gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.
De volgende cookies worden gebruikt:

 1. Bij het plaatsen van een bestelling in de FanShop worden cookies gebruikt om de bestelstatus bij te houden.
 2. Er wordt een cookie geplaatst om de voorkeur voor de mobiele site te registreren.

Sociale media cookies

Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code kunnen cookies worden geplaatst. De vereniging heeft daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de betreffende diensten zoals Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook,etc. en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze partijen stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Toestemming voor cookies

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Aangezien de website alleen technisch noodzakelijke cookie gebruikt wordt er bij een bezoek aan de website niet gevraagd om toestemming om cookies te mogen plaatsen.

Verwijderen van cookies

De website maakt geen gebruik van permanente cookies. Al onze cookies hebben een beperkte geldigheid. Sessie-cookies worden automatisch opgeruimd zodra de browser wordt afgesloten, de overige cookies worden automatisch verwijderd zodra de geldigheidsduur is verlopen.

U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Privacy op internet
Consumentenbond: Cookies verwijderen

Hoe komt de vereniging aan jouw gegevens?

Als je gebruik maakt van de website en/of andere producten en/of diensten van de vereniging, dan laat je soms persoonsgegevens bij de vereniging achter.

Je kan op de volgende manieren je gegevens bij de vereniging achterlaten:

 1. Als je aanmeldt als lid van de vereniging, afmeldt als lid van de vereniging, of wijzigingen van je lidmaatschap van de vereniging opstuurt, dan moet je je naam, geboortedatum, adres, e-mail, betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer bij de vereniging achterlaten.
 2. Als je een bestelling doet in de FanShop, dan vraagt de vereniging je om een aantal gegevens op te geven, zoals je naam, adres en betaalgegevens. Ook kan de vereniging bijhouden welke producten je hebt aangekocht.
 3. Als je contact opneemt met de vereniging per e-mail, telefoon, webformulier of twitter – dan kan de vereniging je contactgegevens opslaan en kunnen er aantekeningen van je vraag of mededeling worden bewaard.
 4. De vereniging en/of de website kan bijhouden hoe je de website gebruikt en welke delen je bezoekt.

Wat doet de vereniging met jouw gegevens?

De vereniging bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen, op basis van de overeenkomst die we met je hebben of na jouw toestemming:

 1. Het registreren van het lidmaatschap van de vereniging;
 2. Het leveren van de FanShop artikelen die je van de vereniging afneemt inclusief het afwikkelen van de betaling hiervan;
 3. Het toezenden van informatie over de FanShop artikelen die je van de vereniging hebt afgenomen, zoals levertijden e.d.;
 4. Het aan leden toezenden van verenigings-informatie en leden-informatie, zoals een nieuwsbrief en bestuurlijke informatie;

Welke gegevens bewaart de vereniging van jou?

Voor het lidmaatschap van de vereniging worden de volgende gegevens bewaard:

 1. naam
 2. adres
 3. postcode
 4. woonplaats
 5. telefoonnummer
 6. email adres
 7. geboortedatum
 8. geboorteplaats
 9. nationaliteit
 10. geslacht
 11. rekeningnummer, voor automatische incasso van contributie

Voor het bestellen van goederen via de FanShop worden de volgende gegevens bewaard:

 1. naam
 2. adres
 3. land afleveradres
 4. postcode afleveradres
 5. plaatsnaam afleveradres
 6. telefoonnummer
 7. email adres

Voor het indienen van vragen of verzoeken via het contactformulier worden de volgende gegevens bewaard:

 1. naam
 2. email adres

Hoe lang bewaart de vereniging jouw gegevens?

De vereniging bewaart jouw gegevens voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor de vereniging de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen:

 1. Lidmaatschapsgegevens worden bewaard zolang je lid bent.
 2. Gegevens over bestellingen via de FanShop worden bewaard zolang het bestelproces loopt, dus totdat het product succesvol en naar tevredenheid is geleverd.
 3. Gegevens met betrekking tot vragen e.d. worden bewaard gedurende de afhandeling van het verzoek.

Hoe beveiligt de vereniging jouw gegevens?

De vereniging en de website nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw tegen te gaan. Jouw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Aangezien de website alleen via een beveiligde https verbinding is te bereiken, worden de gegevens altijd beveiligd verstuurd, dus er is geen risico op het onderweg kunnen onderscheppen van jouw gegevens.

De vereniging zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden en up to date worden gehouden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.

Met wie deelt de vereniging jouw gegevens?

De vereniging gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De vereniging zal nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. De vereniging verstrekt jouw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

 1. Bij lidmaatschap worden de verkregen persoonsgegevens aan de KNVB ter beschikking gesteld. De KNVB verplicht clubs om persoonsgegevens van leden door te geven. Zodra jouw lidmaatschap eindigt, wordt dit ook doorgegeven aan de KNVB. De KNVB zorgt dan dat de gegevens aldaar worden verwijderd. De vereniging zorgt bij einde lidmaatschap dat jouw gegevens uit de eigen administratie wordt verwijderd.
 2. Bij een bestelling in de FanShop worden jouw gegevens niet doorgegeven aan derden.
 3. Bij vragen worden jouw gegevens niet doorgegeven aan derden.

Voor zover wettelijk vereist worden jouw gegevens natuurlijk alleen doorgegeven met jouw nadrukkelijke toestemming.

Alle derden met wie de vereniging jouw gegevens deelt, zijn ook verplicht om jouw privacy te respecteren en zich, net als de vereniging, aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten jouw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

Contact, mailing en reclame

De vereniging doet geen commerciele uitingen naar jou.

Geautomatiseerde besluitvorming

De vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Ben jij jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij de vereniging achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Wil jij inzicht in jouw gegevens?

Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die de vereniging en/of de website over jou heeft. Je kunt de vereniging ook vragen om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Om misbruik te voorkomen kan de vereniging je daarbij wel vragen om je adequaat te identificeren. Op de website vind je de contactgegevens.

Je kunt je ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je klachten hebt over de manier waarop de vereniging of de website met jouw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door de vereniging. Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy- en cookieverklaring kun je altijd contact opnemen via het contactformulier op de website.

Websites van derden

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van anderen. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.