De sponsorcommissie is een van de commissies die deel uitmaakt van S.V. ‘t Harde. De commissie houdt zich o.a. bezig met het genereren van financiële middelen en het ontwikkelen van tegenprestaties voor sponsoren.

Taken

  • Leidt de commissievergadering en heeft periodiek overleg met het bestuur
  • Ontwikkelt het sponsorbeleid en voert dit uit volgens het sponsorplan
  • Stimuleert leden voor het werven van nieuwe sponsoren
  • Maakt afspraken met sponsoren en vertaalt deze in een contract
  • Houdt sponsoruitstralingen in de kantine, website, en rond het veld actueel
  • Verzorgt informatie en onderhoud contacten naar sponsoren
  • Behartigt de belangen van de sponsoren en houdt toezicht op afspraken met sponsoren
  • Organiseert jaarlijks een sponsorevent
  • Voorziet de pers van informatie inzake sponsoring

Tijdsbesteding

Ongeveer 5 uur per week