Spring naar de hoofdinhoud

Agenda ledenvergadering: 3 juni 2024

Agenda ledenvergadering: 3 juni 2024

Het bestuur van S.V. ‘t Harde wil u allen graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Datum: 3 juni 2024 Aanvang: 20.00 uur Voor wie: Alle leden van S.V. ’t Harde 1) Opening 2) Vaststellen agenda 3) Notulen afgelopen vergadering 4) Inkomende / uitgaande stukken 5) Vaststellen begroting 2024 – …

Prijswinnaars van het klaverjassen op donderdag 16mei 2024 bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde”.

Prijswinnaars van het klaverjassen op donderdag 16mei 2024 bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde”.

​Donderdagavond 16 mei jongstleden is er door 28 deelnemers geklaverjast in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. ​Met de score van 5272 punten was Cor van de Grijp die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hunpuntenaantallen: Willem Sluijter 5209, Johan van Egteren 4965, Egbertje Vierhuizen 4962, …

Prijswinnaars van het klaverjassen op dinsdag 7 mei2024 bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde”.

Prijswinnaars van het klaverjassen op dinsdag 7 mei2024 bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde”.

​Dinsdagavond (in verband met Hemelvaartsdag)7 mei jongstleden is er door 28 deelnemers geklaverjast in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. ​Met de score van 5859 punten was Dirk Jan ter Velde die avond veruit de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hunpuntenaantallen: Wim Schaap 5470, Cor van de Grijp 5326, Gerrit …

Prijswinnaars van het klaverjassen op donderdag 2 mei 2024en van de 6e zeswekelijkse kompetitieperio

Prijswinnaars van het klaverjassen op donderdag 2 mei 2024en van de 6e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2023-2024 bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde”.

​Donderdagavond 2 mei jongstleden is er door 30deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.  ​Met de score van 5526 punten was Sienie Dunnik die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Gerard Voorn 5432, Jan …

Prijswinnaars van het klaverjassen op donderdag 25april 2024 bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde”.

Prijswinnaars van het klaverjassen op donderdag 25april 2024 bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde”.

​Donderdagavond 25 april jongstleden is er door 25 deelnemers geklaverjast in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. ​Met de score van 5575 punten was Dirk Fransman die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hunpuntenaantallen: Yvonne Stobbelaar 5388, Wim van Es 5186, Wim Ruitenberg 5174, Hendrik Jan …