SV ‘t Harde hanteert het volgende alcoholbeleid:

 • De in de kantine gekochte dranken mogen alleen in de kantine of op het aan de kantine grenzende terras genuttigd worden.
 • Je mag geen meegebrachte alcoholhoudende dranken nuttigen op het terrein van S.V. ‘t Harde. Alleen alcoholische dranken die zijn gekocht in de kantine mogen op het terrein opgedronken worden.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • personen onder de 18 jaar, bij twijfel kan om je ID kaart gevraagd worden.
  • jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van jeugdteams tijdens de uitoefening van hun functie.
  • chauffeurs van spelers.
 • Er mag geen alcohol gekocht worden door personen ouder dan 18 jaar en vervolgens doorgegeven of doorverkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Barvrijwilligers mogen alcoholhoudende dranken weigeren aan mensen die met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer zullen deelnemen.
 • Mensen die agressief of andere normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende, barvrijwilliger of bestuurslid verwijderd uit de kantine.

Dit beleid is mede gebaseerd op: