Hieronder staan de regels waaraan iedereen zich dient te houden in de kantine. De regels zijn deels gebaseerd op wetgeving (Drank- en Horecawet, APV van de gemeente) en deels gebaseerd op (negatieve) ervaringen uit het verleden. Doel van de lijst is duidelijkheid en openbaarheid van de regels in de kantine.

 • Een kantinedienst (bar) bestaat uit maximaal 3 personen; bij pieken (zoals rust van 1e elftal) kan tijdelijk extra hulp worden aangevraagd
 • Alleen personen die de ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’ (IVA) succesvol en aantoonbaar hebben afgerond mogen barwerk verrichten. Hierrvoor is een map achter de bar aangelegd met daarin de IVA certificaten.
 • Alleen degene die bardienst heeft mag zich achter de bar bevinden.
 • Er wordt niets ‘op de pof’ gekocht, dus ook teams hebben geen lopende rekening bij de bar.
 • Voor het wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer is een standaard voorraad aangelegd. Mocht er tekort zijn dan kan men dit melden aan de barmedewerk(st)ers.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholhoudende) drank te gebruiken in de kantine, kleedlokalen, hoofd-en jeugdbestuurskamer of elders op het terrein van de vereniging.
 • Bij thuiswedstrijden van het 1e elftal wordt er (tijdens de wedstrijd) alcoholische drank geschonken in plastic glaswerk.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd, zie ook het alcoholbeleid.
 • Sinds 1 juli 2008 geldt een rookverbod in het hele clubgebouw.
 • Op zaterdag en op toernooidagen wordt er tot 12.00 uur geen alcohol geschonken in de kantine, zie ook het alcoholbeleid.
 • Het is niet toegestaan meubilair uit de kantine mee naar buiten te nemen.
 • Openingstijden van de kantine worden voor een ieder duidelijk zichtbaar in de kantine gepubliceerd.
 • Het bestuur, (bar-) vrijwilligers en de vereniging kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van alcoholmisbruik.
 • Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissingen.
 • Iedereen die kantinedienst draait noteert zijn genuttigde consumpties. (Gaarne dit binnen de perken houden)
 • Alles wat verkocht wordt dient te worden aangeslagen op de kassa
 • Teams zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de plek waar ze zitten. Spreek de teams aan als ze dit niet doen.
 • Geen alcohol onder de 18 jaar.
 • Er worden geen contante betalingen uit de kassa gedaan.
 • De zijdeur (kantine) naar de P-plaats functioneert alleen als nooddeur! Deze blijft dicht. (sloten worden hiervoor aangepast)
 • Alleen aan de voorkant van de kantine op het terras op het terras mag worden gerookt, dus niet aan de kant van de P-plaats!
 • In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

Voor de handhaving van de regels doet het bestuur een beroep op de sociale controle van al onze leden. Elk lid heeft het recht (en de plicht) om een ander aan te spreken op gedrag niet conform bovengenoemde regels. Naast de sociale controle verwachten de vereniging van haar leden dat overtredingen op een discrete manier worden gemeld aan het bestuur. Alleen het bestuur bepaalt of er eventuele sancties moeten volgen.

Zie ook:

Het rookbeleid van S.V. ‘t Harde

Het alcoholbeleid van S.V. ‘t Harde