• Een kantinedienst (bar) bestaat uit maximaal 3 personen
 • Alleen de kantinedienst mag achter de bar.
 • Er wordt niets ‘op de pof’ gekocht.
 • Voor het wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer is een standaard voorraad aangelegd. Mocht er tekort zijn dan kan men dit melden aan de barmedewerk(st)ers.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholhoudende) drank te gebruiken in de kantine, kleedlokalen, hoofd-en jeugdbestuurskamer of elders op het terrein van de vereniging.
 • Bij thuiswedstrijden van het 1e elftal wordt er (alcoholische) drank geschonken in plastic glaswerk. (tijdens de wedstrijd)
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Sinds 1 juli 2008 geldt een rookverbod in het hele clubgebouw.
 • Op zaterdag en op toernooidagen wordt er tot 12.00 uur geen alcohol geschonken in de kantine.
 • Het is niet toegestaan meubilair uit de kantine mee naar buiten te nemen.
 • Openingstijden van de kantine worden voor een ieder duidelijk zichtbaar in de kantine gepubliceerd.
 • Het bestuur, (bar) vrijwilligers en de vereniging kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van alcoholmisbruik.
 • Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissingen.
 • Teams hebben geen lopende rekening bij de bar.
 • Iedereen die kantinedienst draait schrijft zijn genuttigde consumpties op de verbruik lijst. (Gaarne dit binnen de perken houden)
 • Alles wat verkocht wordt dient te worden aangeslagen op de kassa (binnen afzienbare tijd)
 • Teams zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de plek waar ze zitten. Spreek de teams aan als ze dit niet doen.
 • Geen alcohol onder de 18 jaar.
 • Er worden geen contante betalingen uit de kassa gedaan.
 • De zijdeur (kantine) naar de P-plaats functioneert alleen als nooddeur! Deze blijft dicht. (sloten worden hiervoor aangepast)
 • Alleen aan de voorkant van de kantine op het terras op het terras mag worden gerookt, dus niet aan de kant van de P-plaats!
 • In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

Voor de handhaving van de regels doet het bestuur een beroep op de sociale controle van onze leden. Elk lid heeft het recht om een ander aan te spreken op zijn of haar gedrag. Naast de sociale controle verwachten wij van onze leden dat overtredingen op een discrete manier worden gemeld aan het bestuur. Hier wordt bepaald of er eventuele sancties moeten volgen.