Het bestuur van S.V. ‘t Harde wil u allen graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Datum: 3 juni 2024

Aanvang: 20.00 uur

Voor wie: Alle leden van S.V. ’t Harde

1) Opening

 • Voorzitter zal de algemene ledenvergadering openen middels een openingsspeech, incl. de algemene mededelingen

2) Vaststellen agenda

 • Agenda van de algemene ledenvergadering zal voor definitief vastgesteld worden

3) Notulen afgelopen vergadering

 • Vaststellen notulen van laatste ledenvergadering 20 november 2023

4) Inkomende / uitgaande stukken

 • Geen inkomende / uitgaande stukken

5) Vaststellen begroting 2024 – 2025

 • Penningmeester zal de begroting 2024 – 2025 presenteren

6) Update Royement lid S.V. ’t Harde en stemming

7) Bestuursverkiezingen

 • Bestuursfunctie “leden” is vacant, hoofdbestuur wil Inge Bosch voorstellen als bestuurslid van S.V. ’t Harde. Indien Inge wordt verkozen tot bestuurslid, dan gaat zij de rol van bestuurslid “leden” vervullen.
 • Michiel Vlijm is na seizoen 2023-2024 6 jaar secretaris. Michiel heeft 2 termijnen deze functie vervult en gaat aftreden. Het hoofdbestuur wil Alwin Zieleman voorstellen als bestuurslid van S.V. ’t Harde. Indien Alwin wordt verkozen tot bestuurslid, dan gaat hij de rol van secretaris vervullen.
 • Geen officiële bestuursfunctie, maar graag willen wij Theresia van den Hoek voorstellen als bestuursondersteunster.
 • Inge, Alwin & Theresia zullen zichzelf voorstellen.

8) Vaststellen ereleden

 • Tijdens opening van de kleedkamers op 24 februari 2024 jl zijn Johan Struik en Wim Reurink benoemd tot ereleden van S.V. ’t Harde. Dit willen wij officieel vastleggen in deze ledenvergadering.

9) Pauze

 • Indienen vragen voor rondvraag bij secretaris

10) Jaarverslag verenigingsplan 2024-2025

 • Ieder bestuurslid zal zijn of haar doelstellingen voor het seizoen 2024 – 2025 presenteren

11) Rondvraag

 • Vragen, welke zijn ingediend bij de secretaris, worden door het hoofdbestuur beantwoord.

12) Sluiting

 • Voorzitter zal de algemene ledenvergadering sluiten.