​Donderdagavond 2 mei jongstleden is er door 30deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. 

​Met de score van 5526 punten was Sienie Dunnik die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Gerard Voorn 5432, Jan Koster 5401, Jakob Berghorst 5326, Wim van de Worp 5238, Peter van der burg 5065, Cor van de grijp 4960 en Anton van fer biezen 4938.

​Dinsdag (in verband met Hemelvaartsdag) 7 meiaanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.

Dit zijn de namen van de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 6e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2023-2024, met 26 leden in kompetitie:Anneke Wegh 21.112, John Koning 20.720, Yvonne Stobbelaar 20.638, Cor van de Grijp 20.346, Henri Heijnink 20.312, Peter van der Burg 19.974, Dirk Fransman 19.905, Albert van Egteren 19.828, Wim van Es 19.822 en Gert Drost 19.402.