Donderdagavond 11 april jongstleden is er door 24 deelnemers geklaverjast in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5293 punten was Anneke Wegh die avond de beste. Dit zijn de namen de andere 5 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Yvonne Stobbelaar 5272, John Koning 5233, Cor van de Grijp 5174, Wim van Es 5162 en Henri Heijninck 4944.

Donderdagavond 18 april aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19,45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.

Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316