​Donderdagavond 21 maart jongstleden is er door 28deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg8 in ’t Harde. 

​Met de score van 5550 punten was Aart Krooneman die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Peter van der Burg 5460, Anneke Wegh 5438, John Koning 5425, Dirk Jan ter Velde en Eeltje Wijnja 5319 en Henri Heijninck5312.

​Donderdag 28 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.

Dit zijn de namen van de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 5e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2023-2024, met 25 leden in kompetitie: Wim van de Worp 21.224, Henri Heijninck 21.061, Arie Paauwe20.069, Aart Krooneman 19.758, Anneke Koning 19.708, Gerrit J. ten Cate 19.661, G ten Cate 19.600, Wim van Es 19.565, Eeltje Wijnja 19,518 en Albert van Egteren 19.467.