Ledenvergadering

Supportersvereniging “Groen-Wit”

Maandag 25 maart 2024

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

  • Opening ledenvergadering
  • Terugblik coronajaren door secretaris
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascontrole
  • Verkiezing nieuwe leden kascontrole
  • Toetreden nieuwe bestuursleden
  • Rondvraag
  • Sluiting

Alle leden zijn van harte welkom!!!