​Donderdagavond 29 februari jongstleden is er door 24 deelnemers geklaverjast in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

​Met de score van 5521 punten was Dirk Fransman die avond de beste. Dit zijn de namen de andere 5 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Arie Paauwe 5157, Gerrit J. ten Cate 5035, Eeltje Wijnja 4982, Gerrit ten Cate 4949 en John Koning 4923.

​Donderdagavond 7 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19,45 uur, Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.

Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316