Afgelopen maandag was er de najaarsledenvergadering in de kantine van Sportpark Schenk. Zoals gebruikelijk werd er teruggeblikt op het vorige seizoen, in dit geval seizoen 2022-2023. Tijdens de opening refereerde de voorzitter aan de sportieve successen van diverse jeugd- G- & seniorenteams. Niet alleen sportief waren er successen, ook op financieel gebied is de vereniging kerngezond. Zelfs met een grote verbouwing en verduurzamingslag die er gaande is op het sportpark, kunnen er mooie financiële cijfers gepresenteerd worden.

Niet alleen de positieve zaken werden benoemd, er zijn ook verbeterpunten binnen de vereniging waaraan gewerkt moet worden. Deze verbeterpunten zijn verwerkt in doelstellingen per commissie voor dit seizoen. De secretatis gaf een statusupdate van de diverse doelstellingen voor het huidige seizoen.

Na het serieuze werk is het tijd voor het huldigen van de jubilarissen. De aanwezige jubilarissen kregen een persoonlijk woord, speldje en een bos bloemen als blijk van waardering. De volgende jubilarissen waren aanwezig:

25 jaar:

  • Gert-Jan Piksen
  • Matthijs Engeltjes
  • Adrie Nagelhout
  • Lammert Groothuis
  • Marc Tichelaar
  • Wolter van der Kolk
  • Martijn Spierdijk

35 jaar:

  • Bertus Krooneman

40 jaar:

  • Harold Vlieger

65 jaar:

  • Dennis Elskamp

De niet aanwezige jubilarissen krijgen op een andere manier hun verdiende speldje. Vanaf deze plek een ieder nogmaals gefeliciteerd.

Naast het huldigen van de jubilarissen, was er nog een officieel moment. Kay Bosscha werd benoemd tot lid van verdienste van S.V. ’t Harde. Kay is meer dan 20 jaar lid van S.V. ’t Harde en was betrokken bij de start van onze G-afdeling. Kay is vanaf het begin de grote kartrekker van deze prachtige afdeling binnen de vereniging. Met de woorden: “Je bent een ware ambassadeur van S.V. ’t Harde en als blijk voor al je werk, willen wij je benoemen tot lid van verdienste van S.V. ’t Harde. Onder luid applaus kreeg Kay een bos bloemen en de bijbehorende oorkonde uitgereikt.