Donderdagavond 16 november jongstleden is er door 29 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5818 punten was Henry Heijninck die avond veruit de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Wim van de Worp 5397, Gert Drost 5346, Ben Schoots 5307, Jakob Berghorst 5199, Arie Paauwe 5190 en Gerrit J. ten Cate 5159 .

Donderdag 23 november aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.

Dit zijn de namen van de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 2e  zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2023-2024, met 27 leden in kompetitie: Jan van Heerde 20.897, Anton van der Biezen 20.852, Henry Heijninck 20.595, Sjaak Vellekoop 20.484, Sienie Dunnik 20.308, Wim Ruitenberg 20.125, Albert van Egteren 19.961, John Koning 19.901, Wim van Es 19.884 en Yvonne Stobbelaar 19.597.