Het bestuur van S.V. ‘t Harde wil u allen graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Datum: 20 november 2023
Aanvang: 20.00 uur
Voor wie: Alle leden van S.V. ’t Harde

 1. Opening voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering d.d. 26 juni 2023
 4. Inkomende / uitgaande stukken
 5. Bestuursverkiezingen
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascontrole en verkiezing kascontrole
 8. Jaarverslag secretaris (update verenigingsplan)
 9. Pauze
 10. Leden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting