Donderdagavond 2 november is er door 25deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t “Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5550 punten was Anneke Wegh die avond net aan de beste. Dit zijn de namen van de andere 5 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Yvonne Stobbelaar 5509, Arris Klein 5263, Sienie Dunnik 5183, Henry Heijninck 5100 en Albert van Egteren 5072.

Donderdag 9 november aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.

Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.