Donderdagavond 26 oktober is er door 25deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t “Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5605 punten was Jan van Heerde die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 5 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Eeltje Wijnja 5560, John Koning 5498, Anton van der Biezen 5223, Arie Paauwe 5180 en Sjaak Vellekoop 5161.

Donderdag 2 november aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.

Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.