Donderdagavond 19 oktober is er door 25deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t “Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5570 punten was Henry Heijninck die avond net aan de beste. Dit zijn de namen van de andere 5 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Sjaak Vellekoop 5565, Arie Paauwe 5264, Jan van Heerde 5215, Rineke Faber 5168 en Aart Krooneman 5140 .

Donderdag 26 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.

Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.