​Donderdagavond 5 oktober jongstleden is er door 28deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg8 in ’t Harde. 

​Met de score van 5659 punten was Wim Ruitenberg die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Wim van Es 5443, Peter van der Burg 5197, Sienie Dunnik 5121, Dirk Jan ter Velde 4911, Anneke Koning 4906 en Sjaak Vellekoop 4863.

​Donderdag 12 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.

Dit zijn de namen van de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 1e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2023-2024, met 32 leden in kompetitie: Wim van Es 20.793, Dirk Fransman 20.124, Gerard Voorn 20.043, Gert Drost 19,994, Arie Paauwe 19.783, Gerrit ten Cate 19.768, Aart Krooneman 19.743, Jakob Berghorst 19.738, Henry Heijninck 19.548 en Anneke Wegh 19.421.