Donderdagavond 28 september jongstleden is door 25deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op Sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5682  punten was Wim van Es die avond veruit de beste. Dit zijn de namen van de andere 5prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Albert van Egteren 5150, Anneke Wegh 5111, Hendrik Jan Groothuis 5049, Dirk Fransman 4856 en Gerrit J ten Cate 4852.

Donderdagavond 5 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. Aanvang 19,45 uur. 

Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.