Donderdagavond 21 september jongstleden is door 26deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op Sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5361 punten was Aart Krooneman die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Jakob Berghorst 5274, Dirk Fransman 5197, Rineke Faber 5176, Ben Schoots 5165, Albert van Egteren 5012 en Gert Drost 4939.

Donderdagavond 28 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. Aanvang 19,45 uur. 

Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.