Donderdagavond 31 augustus jongstleden is door 34deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op Sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5572 punten was Eeltje Wijnja die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 8prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Huib Bruijnes 5359, Ben Schoots 5313, Gerrie Vinke 5226, Sander van de Veen 5206, Gerrit ten Cate 5110, Jakob Berghorst 5054, Ep Vinke 5016 en Dirk Fransman 4998.

Donderdagavond 7 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. Aanvang 19,45 uur. 

Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.