Datum: 26 juni 2023
Aanvang: 20.00 uur
Voor wie: Alle leden van S.V. ’t Harde

1) Opening

  • Voorzitter zal de algemene ledenvergadering openen middels een openingsspeech, incl. de algemene mededelingen

2) Vaststellen agenda

  • Agenda van de algemene ledenvergadering zal voor definitief vastgesteld worden

3) Notulen afgelopen vergadering

4) Inkomende / uitgaande stukken

  • Geen inkomende / uitgaande stukken

5) Vaststellen begroting 2023 – 2024

  • Penningmeester zal de begroting 2023 – 2024 presenteren

6) Pauze

  • Indienen vragen voor rondvraag bij secretaris

7) Jaarverslag verenigingsplan 2023-2024

8) Rondvraag

  • Vragen, welke zijn ingediend bij de secretaris, worden door het hoofdbestuur beantwoord.

9) Sluiting

  • Voorzitter zal de algemene ledenvergadering sluiten.