Donderdagavond 20 april jongstleden is er door 27 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5602 punten was Wim van Es die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Albert van Egteren 5448, Jan van Heerde 5404, John Koning 5180, Aart Krooneman 5121, Wim van de Worp 5092 en Gerrie Vinke 5081.

Dinsdagavond (in verband met Koningsdag) 25 april aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.