Donderdagavond 6 april jongstleden is er door 28 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5215 punten was Huib Bruijnes die avond de beste. Dit zijn de namen van de  andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Willem Sluijter 5138, Anneke Koning 4966, Wim van Es 4913, Aart Krooneman 4814, Gerrit ten Cate 4804 en Eeltje Wijnja 4786.

Donderdagavond 13 april aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.