​Donderdagavond 23 maart jongstleden is er door 28deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. 

​Met de score van 5787 punten was Jakob Berghorst die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Wim Ruitenberg 5593, Albert van Egterren 5153, Jenny Pannekoek 5120, Wim van de Worp 5104, John Koning 5097 en Wim van Es 5074.

​Donderdag 30 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.

Dit zijn de namen van de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 5e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2022-2023, met 24 leden in kompetitie:Yvonne Stobbelaar 20.249, Hendrik Jan Groothuis 20.205, Ben Schoots 20.134, Gerrit J. ten Cate 20.056. Gert Drost 20.045, Gerrit ten Cate 19.876, John Koning 19.631, Karl Veneman 19.543, Willem Sluijter 19.496 en Wim van Es 19.393.