Donderdagavond 16 maart jongstleden is er door 25deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. 

Met de score van 5819 punten was Sander van de Veendie avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 5prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Willem Sluijter 5792, Gerrit ten Cate 5690, Jenny Pannekoek 5425, Ben Schoots 5367 en Arie Paauwe 4957. 

Donderdagavond 23 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Gert Drost tel. 038 8506316.