Donderdagavond 9 maart jongstleden is er door 22deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. 

Met de score van 5550 punten was John Koning die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 5prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Wim van Es 5262, Aart Krooneman 5255, Karl Veneman 5219, Jan van Heerde 5083 en Wim Ruitenberg 4979. 

Donderdagavond 16 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Gert Drost tel. 038 8506316.