Een Raad van Advies stond al langer op de verlanglijst voor de Business Club NV en met ingang van het nieuwe jaar is het zover. Een klankbord voor de organisatie waarbij de leden van de Raad van Advies een weerspiegeling zijn van de leden van de Business Club NV.

Dick Vos van Veldhuis Advies, Jack van Guilik van Slagerij van GuilikLusine Grigoryan van Studio Lusin en Marco van der Linde van De LeaseIntermediair zullen onder aanvoering van Marcel van ’t Hul de Raad van Advies vormen.

Een mix van ondernemers die langer of korter bij de club betrokken zijn, door de regio werkzaam zijn en al vaker geraadpleegd zijn voor vrijblijvend advies. Zo kan deze Raad van Advies het beste worden beschreven. 

Marcel van ’t Hul zal als voorzitter van de Raad van Advies een andere rol in gaan vullen binnen de Business Club NV. “We zijn de afgelopen jaren meer activiteiten gaan uitvoeren in de Business Club NV. Operationeel is Patrick degene die het meeste werk uitvoert en de contacten met de leden en relaties onderhoud. Mijn rol is steeds meer adviserend geworden. Dat past goed bij iemand die in een Raad van Advies werkzaam is, en daarom hebben we de rolverdeling ook in de structuur van de Business Club NV wat verlegd.”

“Door vier ondernemers meer te betrekken bij de club binden we een sterk netwerk aan onze activiteiten. Daarnaast spreken zij allemaal veel van de leden waardoor er nog meer aanspraak is om gevoel te hebben bij wat er leeft onder de leden van de Business Club NV.” Vertelt Patrick Visch. “We hadden een Raad van Advies al langer op onze verlanglijst en eind 2022 hebben we doorgepakt en zijn we de gesprekken aangegaan met deze ondernemers. Zij waren allemaal direct enthousiast. Een goed teken!”