Donderdagavond 2 maart jongstleden is er door 21deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. 

Met de score van 5665 punten was Rineke Faber die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 4prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Yvonne Stobbelaar 5335, Gerrit J ten Cate 5285, Anneke Wegh 5101en Karl Veneman 4949. 

Donderdagavond 9 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Gert Drost tel. 038 8506316.