Donderdagavond 16 februari jongstleden is er door 24deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. 

Met de score van 5556 punten was Gert Drost die avondde beste. Dit zijn de namen van de andere 5 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Dirk Jan ter Velde 5203, Gerrit ten Cate 5056, John Koning 4983, Anneke Wegh 4973 en Yvonne Stobbelaar 4895 .

Donderdagavond 23 februari aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Gert Drost tel. 038 8506316.