Het bestuur van S.V. ‘t Harde wil u allen graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is er voor alle leden van onze vereniging. Wij willen alle leden dan ook betrekken bij hetgeen zich afspeelt binnen de club. Dat kan op diverse manieren, maar de ALV is daarvan het meest direct en algemeen.

De vergadering zal ik het teken staan van het verduurzamen van het sportpark.

Agenda van de ledenvergadering wordt later bekend gemaakt.

Namens het bestuur van S.V. ‘t Harde.