Donderdagavond 2 februari jongstleden is er door 28deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. 

Met de score van 5529 punten was John Koning die avond al weer de beste al was het net aan. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Anneke Koning 5523, Albert van Egteren 5221, Huib Bruijnes 5058, Dirk Fransman 4923, Gerrit J. ten Cate 4969 en Anton van der Biezen 4781.

Donderdagavond 9 februari aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Gert Drost tel. 038 8506316.