Donderdagavond 26 januari jongstleden is er door 27deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. 

Met de score van 5369 punten was John Koning die avond weer de beste. Dit zijn de namen van de andere 6prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Anton van der Biezen 5322, Albert van Egteren 5269, Gert Drost 5179, Aart Krooneman 4977, Eeltje Wijnja 4894 en Bertus Bultman 4853.

Donderdagavond 2 februari aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Gert Drost tel. 038 8506316.