Donderdagavond 19 januari jongstleden is er door 28deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. 

Met de score van 5621 punten was Yvonne Stobbelaar die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: John Koning 5316, Gerrit ten Cate 5245, Wim van Es 5220, Wim van de Worp 4940, Aart Krooneman 4883 en Anneke Wegh 4825 .

Donderdagavond 26 januari aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Gert Drost tel. 038 8506316.