Tijdens de afgelopen ledenvergadering en ook daarbuiten hebben wij als bestuur meermaals vragen gekregen omtrent het rookbeleid rondom het wedstrijdsecretariaat. Als vereniging volgen wij de algemene regels van de KNVB met betrekking tot rookbeleid. In samenwerking met NOC*NSF en de Rookvrije Generatie heeft de KNVB als doel gesteld dat in 2025 alle voetbalverenigingen (nagenoeg) rookvrij zijn, ook in de buitenruimtes.

Ondanks dat het op dit moment is toegestaan in buitenruimtes om te roken willen we toch een gedeelte van het sportpark rookvrij maken. Wij vinden het belangrijk dat op een drukke plek waar de kinderen langs of doorheen moeten niet gerookt wordt. Wij willen iedereen dan ook vragen om voor de ingang van de kleedkamers en bij het wedstrijdsecretariaat niet meer te roken. Zo komen de kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen.