Donderdagavond 22 december jongstleden is er door 28deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. 

Met de score van 5557 punten was John Koning die avond net aan de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Gert Drost 5516, Aart Krooneman 5458, Willem Sluijter 5340, Peter van der Burg 5318, Jenny Pannekoek 5139 en Hendrik Jan Groothuis 5098.

Donderdagavond 29 december aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.