Donderdagavond 8 december jongstleden is er door 26 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5596 punten was Jan van Heerde die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: John Koning 5469, Wim van Es 5453, Aart Krooneman 5423, Yvonne Stobbelaar 5191, Dirk Jan ter Velde 5016 en Rineke Faber 5012.

Donderdagavond 15 december aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.