Donderdagavond 24 november jongstleden is er door 29 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5675 punten was Wim Ruitenberg die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen:

John Koning 5434,

Anneke Wegh 5299,

Jenny Pannekoek 5238,

Wijnand Kooijmans 5213,

Dirk Fransman 4994,

Eeltje Wijnja 4933.

Donderdagavond 1 december aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.