Ruim 40 leden zijn er aanwezig op de ledenvergadering van S.V. ’t Harde. Op een ledenaantal van 700 leden is dit teleurstellend. Teleurstellend was de vergadering zeker niet, er werden veel zaken behandeld. Na de formele onderdelen als het vaststellen van agenda en notulen van vorige ledenvergadering stonden de bestuursverkiezingen op het programma. Penningmeester Erwin Nagelhout zal ook de komende 3 jaar penningmeester blijven, hij kreeg hiervoor een luid applaus als dank. Richard Bossenbroek en Gijs van de Ridder namen afscheid als bestuurslid en werden bedankt voor hun inzet. Marianne van de Schootbrugge nam afscheid als bestuursondersteuner, ook zij werd in het zonnetje gezet. Nieuw benoemd werd Jean-Michel van de Schootbrugge als bestuurslid voetbalzaken en volgt Gijs van de Ridder op. Luuk Verhoef gaat de komende half jaar meelopen als bestuurslid leden in het hoofdbestuur. Als Luuk het bevalt, dan zal hij in de voorjaarsledenvergadering benoemd gaan worden als bestuurslid leden. Zo zijn alle bestuursfuncties weer ingevuld en zijn wij alleen op zoek naar een bestuursondersteuner, wat formeel geen bestuursfunctie is.

De penningmeester had positieve cijfers te melden. S.V. ’t Harde is een financieel gezonde vereniging. Om gezond te blijven zal er de komende tijd gekeken worden om een verduurzamingslag te maken binnen de gebouwen van S.V. ’t Harde. Er zal binnenkort weer een ledenvergadering uitgeschreven worden om de duurzaamheidsplannen te ontvouwen en dit zo spoedig mogelijk toe te gaan passen. Om zo de hoge energierekening te gaan ondervangen.

De keuken zal vanaf 1 januari voor één jaar verpacht worden aan SB Foods uit ’t Harde. Zo willen wij zorgen dat elke week de keuken geopend is en dit weer minder belastend is voor de keukenvrijwilligers. Aankomend jaar is een proefperiode om te kijken of dit voor beide partijen bevalt.

De secretaris neemt de leden mee door het verenigingsplan, welke in het voorjaar weer gepresenteerd was tijdens de voorjaarsledenvergadering. Er zijn al veel doelstellingen gerealiseerd halverwege het seizoen. Per commissie geeft secretaris Michiel Vlijm de gerealiseerde doelstelling weer.

Na de pauze was er een update van de bouwcommissie. De aanwezige leden hebben akkoord gegeven op de financiën voor de verbouwing van de laatste 3 kleedkamers, scheidsrechterskamer, toiletgedeelte, berging, luifel en gang. De werkzaamheden zullen spoedig starten. Voor dit akkoord werd een update gegeven op de status van de vorige fase van de verbouwing. Techniekruimte en materiaalruimte zijn afgerond en worden al volop gebruikt en de nieuwe ballenhok is bijna gereed en zal spoedig in gebruik genomen worden. Al met al loopt het verbouwingstraject voorspoedig.

Ook de werkzaamheden aan het nieuwe, van kunstgras te voorziene, pupillenveld loopt voorspoedig. De planning is dat dit veld voor de kerstvakantie gereed is. Zo wordt ons sportcomplex steeds fraaier en is op gebied van voetbalfaciliteiten in 2023 alles voor elkaar.

Als laatste werden de 6 jubilarissen gehuldigd. Rico Leusink en Michiel Vlijm zijn beiden 25 jaar lid, Henk van der Veen, Henk Westerink, Dirk Immeker en Bert Blom allen 35 jaar lid. Na een persoonlijk woordje kregen de jubilarissen een bos bloemen en een speldje overhandigd.

Na de rondvraag sloot de voorzitter om 22.00 uur exact de ledenvergadering.