Donderdagavond 17 november jongstleden is er door 28 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5598 punten was Bertus Bultman die avond  net aan de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen:

Wim van Es 5557,

Peter van der Burg 5432,

Albert van Egteren 5299,

Huib Bruijnes 5297,

Gerrit ten Cate 5234,

Aart Krooneman 5197.

Donderdag 24 november aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.

Dit zijn de namen van de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 2e  zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2022-2023, met 25 leden in kompetitie: Albert van Egteren  21.059, Jenny Pannekoek 20.291, Gert Drost 20.221, Dirk Fransman 20.215, Wim Ruitenberg 20.092, Hendri van ’t Ende 19.941, John Koning 19.935, Eeltje Wijnja 19.792, Peter van der Burg 19.614 en Dik Jan ter Velde 19.284.