Het bestuur van S.V. ‘t Harde wil u allen graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Aanvang: 20.00 uur
Voor wie: Alle leden van S.V. ’t Harde

Agenda ledenvergadering 14 november 2022

1) Opening

2) Vaststellen agenda

3) Notulen afgelopen vergadering

4) Inkomende / uitgaande stukken

5) Bestuursverkiezingen

6) Jaarverslag penningmeester

7) Verslag kascontrole en verkiezing kascontrole

8) Jaarverslag secretaris (update verenigingsplan)

9) Pauze

10) Update bouwcommissie

11) Huldigen jubilarissen

12) Rondvraag

13) Sluiting