Donderdagavond 3 november jongstleden is er door 22 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5392 punten was Willem Sluijter die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 5 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen:

Dirk Fransman 5230,

Jenny Pannekoek 5106,

Yvonne Stobbelaar 5075,

Gerrit ten Cate 5073,

Ben Schoots 5013.


Donderdagavond 10 november aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.