Donderdagavond 27 oktober jongstleden is er door 24 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.  

Met de score van 5456 punten was Wim Schaap die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 5 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Eeltje Wijnja 5426, Dirk Fransman 5316, Gert Drost 5055, Arie Paauwe 5048 en Hendri van ’t Ende 4889 .

Donderdagavond 3 november aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.