Donderdagavond 13 oktober jongstleden is er door 30 deelnemers geklaverjast bij de
klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de
Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5473 punten was Albert van Egteren die avond de beste. Dit zijn de
namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen:
Hendrik Jan Groothuis 5391,
Dirk Jan ter Velde 5274,
Eeltje Wijnja 5187,
Gert Drost 5120,
Rineke Faber 5059,
Gerrit J ten Cate 5016 en
Wim van Es 4976.

Donderdagavond 20 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine
aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte
welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038
8506316.