Donderdagavond 29 september jongstleden is er door 26 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5550 punten was Dirk Franaman die avond net aan de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Fred Hagen 5521, Gerrit ten Cate 5378, Dirk Jan ter Velde 5284, Anton van der Biezen 5210, Wim van de Worp 5189 en Jenny Pannekoek 5179.

Donderdagavond 6 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.