Donderdagavond 15 september jongstleden is er door 24 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5404 punten was Gerrie Vinke die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 5 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen:

Yvonne Stobbelaar 5201

Albert van Egteren 4886

Dirk Jan ter Velde 4884

Arie Paauwe 4883

Ben Schoots 4807

Donderdagavond 22 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.