S.V. ‘t Harde vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van (seksueel) ongewenst gedrag in de sport aan het licht.

Eén van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNVB ter preventie van (seksueel) ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kansdat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen. Het Bestuur van S.V. ‘t Harde neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom in 2017 besloten om alle vrijwilligers die werken voor S.V. ‘t Harde, een VOG te verlangen.

De vertrouwenscommissie wil het volgende nog wel benadrukken: “Een garantie biedt de VOG natuurlijk nooit, maar de drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt hoger. Het heeft een preventieve werking. Ouders, jeugdleden en potentiële jeugdleden kunnen er van uit gaan dat S.V. ’t Harde alles doet om de jeugd onbezorgd te laten voetballen.”

Als je de VOG hebt ontvangen, vragen we je deze om z.s.m. in te leveren bij Albert van Os, Kiezelstraat 31.
Mocht je vragen hebben over de VOG, stel ze gerust aan één van de leden van de vertrouwenscommissie (Alie van ‘t Hul of Albert van Os)