Donderdagavond 2 juni jongstleden is er door 28 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5551 punten was Wim van Es die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Jakob Berghorst 5213, Karl Veneman 5206, Wim Ruitenberg 5025, Dirk Jan ter Velde 4983, Gerrit ten Cate 4929 en Wim van de Worp 4918.
Donderdagavond 9 juni aanstaande (de laatste speelavond van het seizoen 2021-2022!) ie er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.